Sản Phẩm Khuyến Mãi

supper yucca shrimp

1 lít. Xử lý nhanh  NH3, H2S, CH4,...trong ao Tôm

 

100,000 VND - 110,000 VND

supper yucca

 1 lít . Xử lý nhanh  NH3, H2S, CH4,...trong ao Cá tra, basa…

 

100,000 VND - 110,000 VND

Chế phẩm sinh học ủ phân HOAI

1 lít ù 3 tấn

100,000 VND - 110,000 VND

chế phẩm sinh học XUBOI

Cải tạo môi trường đất, giúp rễ cây phát triển và đất...

120,000 VND - 140,000 VND

chế phẩm sinh học trùn quế BROWN bón Lá

Kích thích lá phát triển đồng đều, tăng khả năng đậu bông...

120,000 VND - 140,000 VND

Dịch trùn quế ủ phân

dùng ủ phân 30 ngày là hoai

1 lít ủ được 2 tấn

95,000 VND - 100,000 VND

Sản Phẩm Mới

Phân trùn viên cho Hoa Lan và cây kiểng

khối lượng 0,5 kg và 1kg(40.000đ)

40,000 đ

Trùn quế dạng viên

dùng bón gốc cây kiểng, lan, cây ăn trái

500gr

50,000 đ