TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Chính sách mới trao đổi hàng hóa

Đổi phân lấy sản phẩm là chính sách mới của công ty chúng tôi

Hình thức: khi bạn lấy 1 lít phân giá trên trang wed hệ thống cửa hàng sẽ đổi lấy 1 sản phẩm tương tự bên bạn.

1) sản phẩm đổi là: cam, quýt, chanh, táo, nho, bưởi, sầu riêng, ổi...

2) số lượng sản phẩm nông nghiệp trao đổi phải từ 10 đến 20 kg nông sản để tiện vận chuyển và giảm cước phí.

3) Giá cả sản phẩm 2 bên trao đổi thương lượng, nhận phân và nhận hàng hóa nông sản.