TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Chế phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

650,000 VNDMua Ngay

Mô Tả:

hấp thụ khí độc NH3, H2S.

Chi Tiết Sản Phẩm

Liều dùng: 1 lít wehg ts pha với 40 lít nước

mật độ trên 30 con/m2: 1l lít/5000m3. 10 ngày xử lý 1 lần

mật độ dưới 30 con/m2: 1l lít/7000m3. 10 ngày xử lý 1 lần

* trưong hợp cấp cứu:

mật độ trên 30 con/m2: 1l lít/3000m3. 10 ngày xử lý 1 lần

mật độ dưới 30 con/m2: 1l lít/4000m3. 10 ngày xử lý 1 lần