TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Nấm linh chi rừng

chế phẩm sinh học WEVIRO

5 lít ủ được 2 tấn phân

loại 5 lít

300,000 đ