TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Phân trùn quế cho cây trồng( dạng viên)

Trùn quế dạng viên

dùng bón gốc cây kiểng, lan, cây ăn trái

500gr

50,000 đ