TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Sản Phẩm Mới

Phân trùn viên cho Hoa Lan và cây kiểng

khối lượng 0,5 kg và 1kg(40.000đ)

40,000 đ

Dây thuốc cá

Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm

30,000 đ

Trùn quế dạng viên

dùng bón gốc cây kiểng, lan, cây ăn trái

500gr

50,000 đ