TRUNG TÂM PHÂN PHỐI CHẾ PHẨM SINH HỌC BROWN

Sản Phẩm Mới

Phân sinh hoc WEHG

1 lít và 5 lít(chỉ bán địa bàn Tỉnh Quảng Nam, Đà...

140,000 đ

Phân trùn viên cho Hoa Lan và cây kiểng

khối lượng 0,5 kg và 1kg(40.000đ)

40,000 đ

Chế phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

hấp thụ khí độc NH3, H2S.

650,000 đ

chế phẩm sinh học WEVIRO

5 lít ủ được 2 tấn phân

loại 5 lít

300,000 đ

Dây thuốc cá

Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm

30,000 đ

Trùn quế dạng viên

dùng bón gốc cây kiểng, lan, cây ăn trái

500gr

50,000 đ